Aktiebolagstjänst erbjuder helt digitaliserad redovisning

I dag finns möjligheten att helt digitalisera företagets redovisning:

  • Fotografera din kvitton och sände in dem rakt in i redovisningen.
  • Låt dina leverantörer maila sina fakturor till en särskild e-postadress där fakturorna automatiskt avläses och går in i bokföringen. Eller så för leverantören  posta fakturorna till en boxadress där de skannas och går in i bokföringen.
  • Skriv dina egna fakturor direkt i bokföringsprogrammet.
  • Låt bokföringsprogrammet upprätta en betalfil för de leverantörsfakturor du ska betala och sänd filen till din bank för betalning på angivna betalningsdagar.
  • Låt banken upprätta betalfiler för alla dina kundfakturor som automatisk för över till bokföringen och automatisk går in som betalning på aktuella kundfakturor.
  • Handlägg alla löner i ett löneprogram, låt programmet upprätta en fil för utbetalning av dina anställdas löner. En fil som sedan sänds till banken för automatisk utbetalning på angiven lönedag. När det är dags för att betala avdragna personalskatter och arbetsgivaravgifter sänds en fil till banken för betalning och en fil till Skatteverket för deklarationen av lönerna.