Bättre skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar

Den 1 december träder nya regler i kraft för skulder till staten och kommuner

De nya reglerna innebär att uppgifter om dessa skulder inte leder till en betalningsanmärkning förrän den betalningsskyldige har fått möjlighet att betala eller bestrida kravet om skulden.

De nya reglerna innebär också att sekretesskyddet förbätras, så att äldre betalda skulder mer sällan orsakar en betalningsanmärkning när en ny skuld registreras hos Kronofogden.

Observera att förändringarna bara gäller för fysiska personer och skulder som inte avser näringsverksamhet.