Se ditt skuldsaldo hos Kronofogden

Nu kan du som är privatperson logga in på Kronofogdens Mina sidor och se dina skulder som finns registrerade hos Kronofogden. Du som har ett krav, det vill säga vill ha betalt, och vill ha skulden fastställd kan använda tjänsten ansöka om betalningsföreläggande på Mina sidor. Dessa tjänst kan inte utnyttjas av företag.

Bostadsrättsförening skadeståndsskyldig vid fel i lägenhetsförteckningen

Högsta domstolen har i dag meddelat en dom som innebär att en bostadsrättsförening är skyldig att ersätta en köpare av en bostadsrätt för skada som har orsakats av felaktigheter i ett utdrag ur lägenhetsförteckningen. I samband med hans köp av en bostadsrätt begärde mäklaren ett utdrag ur lägenhetsförteckningen som skulle visa hur bostadsrätten var pantsatt. … Read more

Ingen ersättning för skada under friskvård

Kammarrätten i Jönköping har prövat om en skada som uppstått under en friskvårdsaktivitet på arbetstid är en arbetsskada och ska ersättas med företagets arbetsskadeförsäkringen. En arbetstagare, som arbetar som skatterevisor, skadade en tand när han spelade ishockey under en s.k. friskvårdstimme. Kammarrätten anser, efter en helhetsbedömning, att förhållandena i detta fall är sådana att det … Read more

För dig som vill anlitar oss för att deklarera

Skatteverket har en förbättrad tjänst för er som anlitar Aktiebolagstjänst för att deklarera Skatteverket vill hjälpa alla (700 000 företagare) som anlitar en redovisningsbyrå för deklarationen att deklarera helt digitalt. Denna nya tjänst öppnades förra året och inför årets deklaration har tjänsten förbättrats ytterligare. Tjänsten är även översatt till engelska. Tjänsten gör det möjligt för … Read more

Vår rådgivning till er personal om era pensioner är inte skattepliktig

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom den 6 december 2018 fastslagit att pensionsvägledning i form av information och rådgivning till anställda som bekostas av arbetsgivaren och som avser de pensionsförmåner som arbetsgivaren har utfäst utgör ingen förmån för den anställde. Något förmånsvärde ska därför inte tas upp till beskattning. Pensionsvägledning eller rådgivning som även omfattar den … Read more

Redovisning av förmåner i arbetsgivardeklaration 2019

En skattepliktig förmån ska 2019 redovisas i arbetsgivardeklarationen för den kalendermånad förmånen har getts ut till den anställda, såvida inte ett lagstadgat undantag gäller. I de fall arbetsgivaren måste invänta underlag för beräkning av förmånen från den anställda eller någon annan kan en förskjutning godtas om den kan motiveras av skälig tid för upprättande av … Read more