Hur nettoförsäljningsvärdet av varulager beräknas

 Högsta domstolen har i mål om personligt betalningsansvar för bolagsföreträdare enligt 25 kap. 18 § aktiebolagslagen bett om ett utlåtande från BFN. Den fråga som aktualiserats i målet är hur nettoförsäljningsvärdet av varulager ska bestämmas med avseende på dels försäljningsvärdet, dels försäljningskostnaden i samband med beräkning av storleken på bolagets eget kapital enligt aktiebolagslagens regler … Läs mer

Digitala bolags- och föreningsstämmor

Regeringen föreslår i en proposition att det ska bli möjligt för aktiebolag och ekonomiska föreningar, inklusive bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar, att hålla digitala stämmor. Reglerna föreslås träda i kraft 1 jan 2024.

Ansök om elstöd för företag

I dag 30 maj klockan 12.00 öppnar Skatteverkets e-tjänst för de som vill ansöka om elstöd till företag och organisationer. Företag med uttagspunkter i elområde 3 och 4 kan beviljas elstöd

Räntan på skattekontot

Från den 1 november höjdes Basräntan till 2,5 %. Det innebär att räntorna på skattekontot ändras. Kostnadsräntan höjs från 1,25 % till 2,50 % och den förhöjda kostnadsräntan höjs från 16,25 % till 17,5 %. Som en effekt av att basräntan höjs är det för första gången sedan 2017 företaget får intäktsränta på positivt saldo … Läs mer

Laga i stället för att köpa nytt – sänkt mervärdesskatt

Regeringen föreslår att mervärdesskatten sänks från 12 procent till 6 procent för reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne. Förslaget syftar till att förstärka de befintliga incitamenten i mervärdesskattesystemet för att få fler att laga och ändra redan tillverkade varor i stället för att köpa nytt. Förslaget medför ändringar i mervärdesskattelagen.  Lagändringen föreslås träda … Läs mer

En ny konsumentköplag

Regeringen föreslår en modernisering av konsumenträtten vid köp av varor och vid avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster. Den nya lagen ska reglera vad som gäller för leverans av varor och digitalt innehåll och vid dröjsmål med att leverera eller betala. Lagen ska också reglera vad som utgör fel på en vara … Läs mer

Nytt EU-bidrag för ansökan varumärken

Nu kan företag med mindre än 250 anställda få upp till 1500 euro rabatt på tjänster inom immateriella rättigheter. Sedan 11 januari 2021 har minder företag möjlighet att söka bidrag från EU och få tillbaka halva grundavgiften när du ansöker om att registrera ett varumärke eller en design inom EU. Det gäller oavsett om du … Läs mer

Regeringen har beslutat om förlängning av tillfälliga åtgärder i sjukförsäkringen

Regeringen har idag fattat beslut i de, sedan tidigare aviserade, förlängarna för vissa tillfälliga åtgärder i sjukförsäkringen till 30 april 2021. Här följer de tillfälliga åtgärder som regeringen har beslutat om att förlänga till 30 april 2021: Ersättning för karensavdrag med ett schablonbelopp om 810 kr. Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna med … Läs mer