Nya skatteregler vid ägarskifte

Från 1 juli gäller nya skattereglerna vid ägarskifte. Riksdagen har nu antagit regeringens förslag som innebär att vid ägarskifte gäller samma skatteregler oavsett om man överlåter sitt fåmansföretag inom eller utom familjen. De nya bestämmelserna kommer att börja gälla från 1 juli 2019. Fram till dess är ägarskifte inom familjen högre beskattat. De nya reglerna … Read more

Växastödet förlängs från 12 till 24 månader

För att underlätta för fler företagare att våga ta steget att anställa en första person föreslår regeringen att den längsta tid som ett företag har rätt till växastöd förlängs från 12 till 24 kalendermånader i följd. De nya bestämmelserna ska tillämpas på anställningar som har påbörjats efter den 28 februari 2018. För anställningar som har … Read more

Se ditt skuldsaldo hos Kronofogden

Nu kan du som är privatperson logga in på Kronofogdens Mina sidor och se dina skulder som finns registrerade hos Kronofogden. Du som har ett krav, det vill säga vill ha betalt, och vill ha skulden fastställd kan använda tjänsten ansöka om betalningsföreläggande på Mina sidor. Dessa tjänst kan inte utnyttjas av företag.

Bostadsrättsförening skadeståndsskyldig vid fel i lägenhetsförteckningen

Högsta domstolen har i dag meddelat en dom som innebär att en bostadsrättsförening är skyldig att ersätta en köpare av en bostadsrätt för skada som har orsakats av felaktigheter i ett utdrag ur lägenhetsförteckningen. I samband med hans köp av en bostadsrätt begärde mäklaren ett utdrag ur lägenhetsförteckningen som skulle visa hur bostadsrätten var pantsatt. … Read more

Ingen ersättning för skada under friskvård

Kammarrätten i Jönköping har prövat om en skada som uppstått under en friskvårdsaktivitet på arbetstid är en arbetsskada och ska ersättas med företagets arbetsskadeförsäkringen. En arbetstagare, som arbetar som skatterevisor, skadade en tand när han spelade ishockey under en s.k. friskvårdstimme. Kammarrätten anser, efter en helhetsbedömning, att förhållandena i detta fall är sådana att det … Read more