Ändrade moms-regler vid e-handel mot konsumenter

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss nya regler för moms för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster. Regeringen föreslår att undantaget från mervärdesskatt vid import av försändelser med lågt värde slopas. Det föreslås också att innehavaren av elektroniska marknadsplatser (webbplattformar) i vissa fall blir skattskyldiga för moms avseende försäljning av varor från säljare i ett … Read more

Förstärkt FoU-avdrag från 1 april

Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning och utveckling i ett företag, det så kallade FoU-avdraget, fördubblas från 10 till 20 procent. Dessutom höjs taket för nedsättningen från 230 000 kr till 450 000 kr per månad. FoU-avdraget innebär att företag som anställer personer som arbetar med forskning och utveckling betalar en lägre arbetsgivaravgift. Regeringens … Read more

Elektronisk betalning för rätt till ROT- och RUT-avdrag

Krav på elektronisk betalning för rätt till ROT- och RUT-avdrag från och med 1 januari 2020 Riksdagen har fattat beslut om att införa krav på elektronisk betalning för att få rätt till rotavdrag och rutavdrag. Exempel på elektronisk betalning är betalning med kontokort, överföring från bankkonto eller med Swish. Betalningen ska innehålla uppgifter om avsändare, … Read more

Ekonomiska föreningar ska nu anmäla ordförande

  De föreningsformerna som följer lagen om ekonomiska föreningar ska anmäla sin styrelseordförande till Bolagsverket senast den 31 december 2019. De föreningsformer det gäller är: ekonomisk förening bostadsrättsförening bostadsförening kooperativ hyresrättsförening sambruksförening. För bostadsrättsföreningar och ekonomiska föreningar kan anmälan ske via www.verksam.se övriga föreningsformer får anmäla sin ordförande direkt till Bolagsverket. Anmälan via verksamt.se kostar … Read more

Bara 25 000 kr kapitalkrav i privata aktiebolag

Regeringen föreslår att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag ska sänkas från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Förslaget gör aktiebolagsformen mer tillgänglig för den som driver eller vill starta ett företag. Förslaget främjar företagande, särskilt inom tjänstesektorn där många företag har ett lägre kapitalbehov än i andra sektorer. Lagändringen föreslås träda i kraft … Read more

Moms vid uthyrning av möblerade lägenheter?

  Uthyrning av möblerade lägenheter kan mervärdesskatterättsligt bedömas antingen som skattefri upplåtelse av hyresrätter eller som skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen fastställt att uthyrning av möblerade lägenheter, med en hyrestid om fyra respektive fem månader, med möjlighet till förlängning, inte  har ansetts utgöra skattepliktig rumsuthyrning i en verksamhet som liknar … Read more