Moms vid affärer med England

Storbritannien är på väg att lämna EU. Beslut har fattats och en övergångsperiod pågår till den 31 december 2020. Fram till och med 31 december 2020 kommer EU:s regelverk att fortsätta gälla. Momsen och punktskatter ska under denna period ska hanteras som vanligt. Övergångsperioden kan förlängas med ett eller två år. Senast 1 juli 2020 … Read more

Nya informationskrav för noterade bolag

Regeringen föreslår att det införs vissa särskilda krav som ska underlätta för ett noterat aktiebolag att identifiera ägarna till aktierna i bolaget och underlätta för ägarna att utöva sina rättigheter. Kraven avser i huvudsak överföring av information. De riktas mot dels bolagen, dels juridiska personer som förvarar eller administrerar aktier eller för värdepapperskonton. Syftet med … Read more

Lättnader i Leo-reglerna – riktade emissioner

Regeringen föreslår att de särskilda reglerna i svensk lag om vissa riktade emissioner m.m. (de s.k. Leo-reglerna) ändras på så sätt att mindre överlåtelser av bl.a. aktier i dotterbolag inte längre måste prövas av bolagsstämma. Ändringen underlättar omstruktureringar i koncerner och kan möjliggöra fortsatt drift av verksamheter som annars hade lagts ned. Lagändringen föreslås träda … Read more

Kredit vid e-handel ska minskas

Regeringen föreslår att det ska införas ett krav på betaltjänstleverantörer att presentera betalningssätt på ett visst sätt vid e-handel. Om en konsument som köper varor eller tjänster online kan välja att betala kontant eller på kredit ska kontantalternativet visas först. Ett betalningssätt som innebär att en kredit lämnas får inte heller vara förvalt om det … Read more

England nu inte EU

Vid midnatt mellan den 31 januari och 1 februari 2020 lämnade Storbritannien EU. Utträdet ur EU sker under ordnade förhållanden, det finns ett avtal brittiska parlamentet och EU som reglerar hur. Den 1 februari 2020 börjar en övergångsperiod att löpa som sträcker sig till och med den 31 december 2020. Under den övergångsperioden förväntas centrala delar av den framtida … Read more

RUT-utredningen föreslår att rutavdraget höjs och utökas med fyra tjänster:

  Tvätt vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten. Möblering av bostad, inklusive montering av nya möbler. Transport av bohag till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning samt till och från magasinering. Enklare tillsyn av bostad, t.ex. ett fritidshus. Förslaget innebär även att rutavdraget höjs till 75 000 kr per person och … Read more

Ändrade moms-regler vid e-handel mot konsumenter

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss nya regler för moms för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster. Regeringen föreslår att undantaget från mervärdesskatt vid import av försändelser med lågt värde slopas. Det föreslås också att innehavaren av elektroniska marknadsplatser (webbplattformar) i vissa fall blir skattskyldiga för moms avseende försäljning av varor från säljare i ett … Read more

Förenklingsregler vid överföring till avropslager

Den 1 januari 2020 infördes förenklingsregler vid överföring av varor till ett avropslager, d.v.s. ett lager från vilket i förväg kända köpare vid behov kan förvärva varor. Reglerna innebär att överföring av varor från Sverige till ett avropslager i ett annat EU-land inte behöver jämställas med en omsättning. Motsvarande överföringar från ett annat EU-land till … Read more

Förstärkt FoU-avdrag från 1 april

Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning och utveckling i ett företag, det så kallade FoU-avdraget, fördubblas från 10 till 20 procent. Dessutom höjs taket för nedsättningen från 230 000 kr till 450 000 kr per månad. FoU-avdraget innebär att företag som anställer personer som arbetar med forskning och utveckling betalar en lägre arbetsgivaravgift. Regeringens … Read more