Har ditt bolag bokslut den 31 december 2020

Följande bör du börja tänka på/göra redan nu.

  1. Inventarier: Har bolaget under året inköpt inventarier som bokförts som tillgångar? Hur lång ekono­misk livslängd har dessa? Det vanliga är att man anser livslängden vara 5 år. Anser du livslängden vara annorlunda kan vi hjälpa dig att se till att bokföringen blir rätt. Har du sålt eller utrangerat några inventarier måste även detta bokföras.
  2. Obetalda gamla kundfakturor: Har du gamla obetalda kundfakturor måste du bestämma dig för om du ska driva kraven vidare via Kronofogden eller tingsrätten eller skriva bort fordringarna som kundförluster. Är du osäker på hur du ska göra, hör då av dig till mig så kan vi diskutera lämpliga alternativ.
  3. Obetalda gamla leverantörsfakturor: Har du gamla obetalda leverantörsfakturor som du anser att bolaget inte ska betala men du har inte fått någon kreditfaktura. Är du osäker på hur du ska göra så hör av dig till mig så kan vi diskutera vilka alternativ som är lämpliga.
  4. Kund- och leverantörsfakturor som inkommer runt bokslutsdagen: De fakturor som sänds och som kommer dagarna före bokslutsdagen kanske avser kostnader eller intäkter som tillhör nästa räkenskapsår. De fakturor som sänds eller som inkommer straxt efter räkenskapsåret kanske tillhör detta räkenskapsår. Alla sådana fakturor måste periodiseras. För K2 är det frivilligt att periodisera poster understigande 5 000 kr eller som årligen återkommer och som inte varierar mer än 20 %. Redovisar du enligt K3, har du större frihet.
  5. Planera resultatet: Kommer ditt företag att gå med vinst? Vilka möjligheter finns då att minska beskattningen? Kommer ditt företag att gå med förlust? Vilka möjligheter har du nu denna sista månad att ändra på detta. Det finns många sätt att reglera bolagets resultat. Hör av dig till mig så tittar vi närmare på ditt bolags möjligheter.

På bokslutsdagen

  1. Kassa: Har bolaget en kontantkassa ska den räknas och beloppet verifieras av den ansvarige.
  2. Lagret: Har bolaget ett varulager ska detta inventeras på bokslutsdagen. Värderingen ska ske enligt principen först in först ut. Gå igenom din inventering och se om det finns någon vara som av olika skäl har gått ner i värde jämfört med inköps­priset eller inte går att sälja till det tänkta försäljningspriset. Enligt årsredovisningslagen ska varulagret tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på bokslutsdagen. Utöver dessa regler finns ytterligare regler både vad gäller hur högt du får värdera och hur lågt du får värdera. Hör av dig och beskriv ditt lager så kan vi gå igenom vad du måste tänka på.

Snarast efter bokslutsdagen

  1. Banken: Beställ ett engagemangsbesked från banken som visar bolagets samtliga tillgångar och skulder hos banken på bokslutsdagen. Så fort du fått den mailar du mig en kopia.
  2. Kassa och lagerinventering: Efter att dessa har undertecknats i vederbörlig ordning spar du denna i mappen för alla bokslutsfiler.

Har du frågor är du välkommen att maila leif@ab.se eller ringa 0708-978340, Leif Malmborg