Omställningsstöd till företag för perioden augusti–december 2020

Förlängt omställningsstödet föreslås för augusti–december och får i huvudsak samma reglering som i befintliga omställningsstöd. Enligt den föreslagna förordningen utgör augusti–oktober respektive november och december individuella stödperioder.

För att stöd ska beviljas för augusti–oktober 2020 krävs att företagets nettoomsättning för stödperioden understeg 60 procent av nettoomsättningen för motsvarande månad föregående år  För att stöd ska beviljas för november – december 2020 krävs att företagets nettoomsättning för stödperioden understeg 70 procent av nettoomsättningen för motsvarande månad föregående år.

Ansökan om stöd ska ges in till Skatteverket senast den 31 mars 2021.