Representationsgåvor till kunder

Representationsgåvor till kunder

Representationsgåvor upptill 300 kr plus moms är avdragsgilla i företagets inkomstdeklaration. Avdrag medges inte för representationsgåvor i samband med jul, andra helger eller personliga högtidsdagar. Se mitt inlägg om Julgåvor till anställda och kunder.

Gåvor till kunder kan vara mutor

När gåvor lämnas till kunder med enda syfte att få till en större affärer kan sådana gåvor ses som mutor. Att lämna mutor är inte tillåtet och ej heller avdragsgillt vid företagets inkomstdeklaration. Notera att den som tar emot en otillbörlig belöning i sin anställning eller uppdrag begår brottet tagande av muta.

Institutet Mot Mutor har satt upp olika regler föra lämnade av förmåner till personer i olika samhällssektorer.  För förmåner till anställda och uppdragstagare i privatägda företag får en företagare lämna, utlova eller erbjuda en förmån till anställda eller uppdragstagare i ett privatägt företag om:

  1. a) det sker öppet,
  2. b) förmånen är måttfull och
  3. c) förmånen inte heller i övrigt är sådan att den kan anses vara beteendepåverkande, dvs. påverkar eller riskerar att påverka mottagarens beslut eller sätt att fullgöra sina arbetsuppgifter