Julgåvor till anställda och kunder

Gåvor till anställda

Huvudregeln är att gåvor till anställda är skattepliktiga. Undantaget är vissa julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor. En sådan gåva är skattefri så länge gåvans värde, det vill säga marknadsvärdet för den anställde, inklusive moms, inte överstiger vissa beloppsgränser. Vilka beloppsgränser som gäller beror på vilken typ av gåva det är. Om värdet överstiger dessa beloppsgränser är gåvan skattepliktig från första kronan. Arbetsgivaren måste ge gåvan till alla anställda eller till en större grupp av anställda för att reglerna om skattefrihet ska gälla. I detta sammanhang jämställs styrelseledamöter och uppdragstagare med anställda. Detta dokument behandlar bara julgåvor. Vill ni veta mer om jubileumsgåvor och minnesgåvor hör av er till mig.

Den vanliga julgåva till anställda

Julgåvor till anställda är skattefria för de anställda om värdet inte överstiger 500 kronor inklusive moms. I gåvans värde räknas inte arbetsgivarens kostnader för administration och transporter av gåvorna in. Gränsen 450 kr är viktig, Om gåvan så bara kostar 451 kr – ska hela gåvans värde tas upp som lön till den anställde. Företaget får då inte lyfta moms på kostnaden men den blir avdragsgill som lön och arbetsgivaravgifter ska betalas.

Coronagåvor till anställda

På grund av den pågående pandemin gäller perioden 1 juni 2020 till 31 december 2020 en tillfällig skattefrihet för gåvor till anställda upp till ett värde på 1 000 kronor per anställd. Detta gäller utöver de möjligheter att ge skattefria gåvor som redan tidigare funnits, exempelvis julgåvor för högst 450 kr.

Om gåvan är värd mer än 1 000 kronor så beskattas den del som överstiger 1 000 kronor som lön till den anställde. Coronagåvan skillnad sig således från den ovan beskrivna vanliga julgåvan vad gäller det belopp som överskrider gränsen 1 000 kr. Arbetsgivaren får göra avdrag för utgiften 1000 kr för gåvorna som en personalkostnad.

Skattefriheten gäller alla gåvoslag utom pengar

Skatteverket anser att aktier, resor, restaurangbesök, vin eller sprit kan godtas som skattefri gåva. Ett bidrag till en semesterresa kan betraktas som en skattefri gåva om arbetsgivaren betalar direkt till resebyrån eller till den som tillhandahåller biljetterna.

Gåvor som lämnas i form av pengar är inte skattefria utan betraktas som lön till den anställde. Som pengar räknas även andra betalningsmedel som check, postväxel och presentkort som kan bytas mot pengar. Presentkort som inte kan bytas mot pengar är en skattefri gåva.

Gåvor till ideella organisationer

För gåvor till ideella organisationer gäller särskilda regler. Funderar ni på detta kontakta mig.

Julfester med personalen

Måltider som till exempel julbord – personalfest – kan i vissa fall vara en skattefri förmån för de anställda Avdrag för personalfest medges för högst två fester per år.

Avdrag för utgifter för mat och dryck medges bara för förfriskningar och enklare förtäring och då med högst 60 kr plus moms per person.

Kringkostnader vid julfester, till exempel lokalhyra och utgifter för underhållning, är avdragsgilla upp till 180 kr plus mervärdesskatt per person.

Även motsvarande kostnader för de anställdas familjemedlemmar eller pensionerade f.d. anställda som bjuds med på julfesten är avdragsgilla. Med familjemedlem avses maka, make, sambo eller motsvarande. Även barn till någon av dessa och som ingår i denna förälders hushållsgemenskap omfattas av begreppet.

Kostnaderna utöver de ovan angivna är ej avdragsgilla representationskostnader.

Gåvor till kunder

Skattereglerna skiljer mellan Reklamgåvor och Representationsgåvor. Julgåvor är att betrakta som Reklamgåvor. Representationsgåvor kan bara ges i samband med att någon form av affärsförhandling pågår, t.ex. vid kundbesök, således inte i samband med jul eller annan helg.

Julgåvor till kunder

Grundregeln för gåvor som ges till kunder vid jul, andra helger eller personliga högtidsdagar är inte avdragsgilla för företaget. Företaget kan dock få avdrag för enklare reklamgåvor av mindre värde till kunder. Det ska då handla om gåvor som har direkt anknytning till företagets verksamhet eller handla om enklare presentartiklar. Exempel är pennor eller almanackor med företagets logga på. Enligt Skatteverket är beloppsgränsen för reklamgåvor 300 kronor inklusive moms. I ett rättsfall har 350 kr godkänts. Dessa gåvor är avdragsgilla för företaget.

Leif Malmborg
[email protected]
0708-978340