Moms vid uthyrning av möblerade lägenheter?

 

Uthyrning av möblerade lägenheter kan mervärdesskatterättsligt bedömas antingen som skattefri upplåtelse av hyresrätter eller som skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen fastställt att uthyrning av möblerade lägenheter, med en hyrestid om fyra respektive fem månader, med möjlighet till förlängning, inte  har ansetts utgöra skattepliktig rumsuthyrning i en verksamhet som liknar hotellrörelse.