Samma skatt vid överlåtelse till närstående

Regeringen föreslår i dag att det ska vara samma skatt vid en överlåtelse av ett fåmansföretag till en närstående som till en utomstående.

De nya reglerna kommer att underlättar för att ett företag kan fortsätta drivas inom familjen när någon går i pension.

Med dagens regler kan en försäljning av ett fåmansföretag till en närstående medföra högre beskattning än om företaget säljs till en utomstående person.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.