Bilda bolag eller filial i England

Generell information

Vanligaste bolagsformen är Private Limited Company där vi även kan tillhandahålla lagerbolag. Begär aktuell lista genom att maila till oss på info@ab.se. Minimikapital är 1 st aktie à 1 £. Insändande av årsrapport görs per årsdagen till bolagsregistret. Bolagsskatten är 21% vid en nettovinst upp till £ 300,000. För MOMS, eller VAT som det heter i Storbritannien, se vår särskilda info om MOMS.

Företrädare och aktieägare

En styrelseledamot (direktör) är tillräckligt. Direktören kan vara ett bolag. Nominee Director erbjuds inte.

En sekreterare behövs (kan tillhandahållas av Aktiebolagstjänst). Sekreteraren kan vara ett annat bolag. Har man inga kunskaper om de regler som gäller för redovisning av årliga rapporter m.m. bör man inte tillsätta denna post med egen personal.

En aktieägare är tillräckligt. Aktierna kan ägas av andra bolag, personer och bolag hemmahörande utanför Storbritannien. Nominee shareholders tillhandahålls inte.

Officiell adress

I Storbritannien har varje bolag ett s.k. “registered office” som inte behöver vara bolagets verksamhetsadress. Det vanliga är att den registrerade adressen är hos bolagets advokat eller det företag som hjälpt till med bildande av bolaget. I Aktiebolagstjänsts åtagande ingår att vi tillhandahåller ett registered office. I den årliga grundavgiften ingår att man vidaresänder brev från myndigheter som Companies House (myndigheten som registrerat bolaget, motsvarigheten till vårt svenska Bolagsverket) och Inland Revenue (Skattemyndigheten, som på sin webbplats skrev “The Inland Revenue är här för att se till att alla förstår och får vad de har rätt till samt förstår och betalar vad de ska så att alla bidrar med vad United Kingdom behöver”).

Dela vår sida på sociala medier!