Vem ska stå för kostnaderna när hyrbil skadas

Den som hyr en bil har tidigare själv fått stå för kostnaderna om bilen skadas eller stjäls, även om man varit aktsam. Nu förbjuder Patent- och marknadsöverdomstolen biluthyrarna att ha det villkoret i sina hyresavtal.
Domstolens förbud innebär att företagen inte får använda sig av ett villkor i hyresavtalen som lägger hela ansvaret på bilhyraren.
Men det är viktigt att tänka på att det fortfarande är bilhyraren som ansvarar för skador på bilen eller om den stjäls ifall man har varit oaktsam.
–Om konsumenten varit aktsam är det biluthyraren som får stå för kostnaderna. Dock måste bilhyraren kunna visa att skadan inte orsakats av dennes oaktsamhet. Domen får betydelse när man kan visas att det var en olyckshändelse eller skadegörelse.