Aktiebolagstjänsts historia

1979 startades företaget i mindre skala av Leif Malmborg och med Margareta Kull som enda anställd. När verksamheten startades arbetade vi enbart med bildande av aktiebolag. Under 1980 -1983 expanderade verksamheten kraftigt genom intensiv marknadsföring i de tre branschtidningarna Balans, Advokaten och Bankvärlden (numera Finansvärlden). Då delade vi kontor med ett annat företag där Leif Malmborg var delägare, Åby System AB, som arbetade med produktion av handböcker och annat pedagogiskt material för datorer.

1982 utvidgade vi vår bolagsverksamhet med likvidationer av i första hand aktiebolag.

1983 började vi även att hjälpa till med att registrera och bevaka varumärken i Sverige och utomlands. Då hade vi flyttat in i egna lokaler på Kungsgatan, fin ingång från Kungsgatan med fönster mot baksidan. Varumärken utgör numera en viktig del i vår verksamhet.

1984 åkte vi på konferensresa med Finlandsfärjan till Helsingfors.

1984 hade den socialdemokratiska regeringen infört löntagarfonder, vilka fick del av börsbolagens vinster för att kunna köpa aktier i dessa bolag. I augusti 1984 var Aktiebolagstjänst aktieägare i bl.a. Ahlsell AB och inför deras bolagsstämma hösten 1984 framlade Leif Malmborg ett förslag om att ändra bolagsordningen, så att löntagarfonderna inte skulle kunna köpa aktier i bolaget.

Förslaget stöddes av Aktiespararna men de större aktieägarna ansåg det var meningslöst, eftersom det bara skulle resultera i en lagändring.

Förslaget innebar att bolagsordningen skulle ändras så att löntagarfonderna inte kunde köpa aktier i bolaget. Denna regel grundade sig på den dåvarande möjligheten att hindra utländska intressen från att köpa aktier i svenska aktiebolag. År 1993 togs möjligheten att begränsa utländskt ägande i svenska aktiebolag bort.

I samband med riksdagsdebatten om löntagarfondernas införande fotograferades den dåvarande socialdemokratiska finansministern Kjell-Olof Feldt, som var på sprudlande rimhumör fyra dagar före julafton 1983 och då skrev sin berömda dikt ”löntagarfonder”:

Löntagarfonder är ett jävla skit,

men nu har vi baxat dem ända hit.

Sen ska de fyllas med varenda pamp,

som stött oss så starkt i våran kamp.

Nu behöver vi inte gå flera ronder,

förrän hela Sverige är fullt av fonder.

Efter den borgerliga valsegern 1991 avvecklades fonderna och de fonderade medlen tillfördes så småningom det allmänna pensionssystemet.

1985 På våren åker vi till Gotland, dansar på Visby Ringmur (det var kallt!) och förkovrar oss i vanlig ordning. I oktober flyttade vi till nya lokaler på Drottninggatan 90 B och jobbade på som vanligt.

1986 Konferensresa till Köpenhamn över en långhelg.

1987 åker vi till Wien, tittar på Spanska Ridskolan men mest i vår egen litteratur om bolagsbildning.

1988 besöker vi de varma källorna på Island och kombinerar detta med effektiv utbildning i Reykjavik.

1989 gästar vi Nyköping för en långhelg med intensiv utbildning.

1990 sticker vi till Lissabon och förkovrar oss.

1991 Efter att vår f.d. anställda Katalin Galbory flyttat hem till Ungern och startat eget reser vi till Budapest på utbildning över en förlängd weekend.

1993 började vi hjälpa till med upprättande av den ekonomiska plan som en bostadsrättsförening måste ha för att förvärva sitt hus.

1994 studerar vi nattlivet i Prag men hinner även lära oss ännu mera om konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner.

1995 flyttade vi lite högre upp på Drottninggatan till nr 104 (Drottninggatsbacken), den lokal där vi fortfarande sitter.

1996 lanserade vi vår första webbplats www.bolag.org som vi hade till 2003, då vi fick vår nuvarande domän www.ab.se.

1997 I Internets barndom frågade våra varumärkeskunder om vi kunde hjälpa dem med att registrera deras varumärke eller bolagsnamn som domännamn. Vi hade då själva för egen del registrerat det första domännamnet så vi visste hur man gjorde men var inte på något vis experter. Men vi fick våra första kunder för vår nya tjänst att hjälpa kunderna med registrering av sina domännamn. Strax därefter ringer en kund och frågar – nu har ni registrerat ett domännamn åt mig, men hur får jag mina mail? – och vår tjänst att driva ett webbhotell var ett faktum.

1998 fick vi erbjudandet om att köpa vår konkurrent BildaBolag i Uppsala, så numera har vi ett kontor i Uppsala med en anställd, www.bildabolag.se

2000 åker vi till London på internutbildning och går på musikal.

2001 börjar vi bistå företag med deras redovisning. Vi har här koncentrerat oss på två typer av företag. Små nystartade företag och företag med utländskt ägande. För de senare tar vi ofta hand om hela administrationen med redovisning, kund- och leverantörsreskontra, löner m.m.

Samma år åker vi på internutbildning till Reykjavik.

2002 åker vi på konferensresa till Sundsvall, besöker Bolagsverket och skaffar oss massor med nya kunskaper.
2003 Fram till april 2003 kunde man bara registrera svenska domäner under toppdomänen .se om man redan hade namnet skyddat via registrering av ett företag eller ett varumärke och ingen domän fick vara kortare än tre bokstäver. Detta innebar att de flesta registrerade sina domäner under toppdomänen .com och .nu i stället eftersom dessa inte hade några krav som den svenska.

Fr.o.m. april 2003 skulle det bli ändring på detta. Under våren 2003 fram till april kunde alla personer, fysiska så väl som juridiska ansöka om domännamn utan någon som helst tidigare rätt till ordet och nu kunde man även söka domäner bestående av bara två bokstäver.

Aktiebolagstjänst och alla våra lagerbolag Startskottet totalt ca 125 bolag ansökte då alla om domänen ab.se. Totalt var det 211 st ansökningar ab.se. I mitten av april var det lottdragning inför Notarius Publicus och Aktiebolagstjänst hade turen att vinna domänen www.ab.se.

Eftersom ab.se var den mest eftertraktade domänen gjorde Dagens Industri ett trevligt reportage på sin sista sida.
2005 Åker vi söderut över en långhelg för utbildning i Milano.

2007 Skriver Leif Malmborg för Nyföre­tagar­Centrum ett 32-sidigt kompendium Starta Eget Företag. Klicka på bilden för att ladda ner kompendiet. Malmborg gör även sin samhällsinsats som rådgivare på Nyföretagar­Centrum i Stockholm som nu bytt namn till Start-Up Stockholm. Kompendiet har följande rubriker.

Affärsplanen
Budget & kalkyler
Val av företagsform
Skydda din affärsprofil
Finansiering
Företagets ekonomi
Skatter & avgifter
Organisation
Kompanjonsavtal
Personal
Försäkringar
Köp av rörelse
Franchising
Kommission

Samma år, dvs 2007, tar vi båten över till Riga och kommer hem igen med som vanligt förstärkta kunskaper i bolags- och varumärkesrätt samt redovisning.

2009 besöker vi Berlin och håller internutbildning i dagarna tre.

2010 lanserar vi vår nuvarande webbplats och samtidigt möjligheten att registrera beställningar av nya aktiebolag direkt på Internet.

2011 Nu är det Amsterdam som får besök av vår kunskapstörstande personal. Vi hinner också med en kanaltur i dåligt väder.

2012 är det Paris tur att få ett besök. Vi är bl.a. vid Eiffeltornet och studerar de långa köerna för att få åka upp i tornet men fortsätter vår internutbildning och expertkunskaperna fördjupas.

2014 Vår vd Leif Malmborg kommer ut med sin bok Likvidation av aktiebolag – En kommentar till 25 kap. aktiebolagslagen. Jure Förlag
I denna lagkommentar behandlas utförligt alla regler som blir aktuella vid likvidation av aktiebolag, såväl frivillig som tvångslikvidation. 25 kapitlet ABL kommenteras ingående men även regler i angränsande lagstiftning som blir tillämpliga vid en likvidation. Här behandlas bolagsstäm- mofrågor, kallelse, kontrollbalansräkning, ansvarsfrågor för likvidator, styrelse, VD och andra företrädare för bolaget m.m. Rättspraxis kommenteras mycket utförligt och boken har ett omfattande sakregister.

Det är en oumbärlig bok för alla som kommer i kontakt med likvidation av aktiebolag såsom styrelseledamöter som måste bevaka bolagets eget kapital för att inte riskera personligt medansvar, revisorer och redovis- ningskonsulter som skall ge råd till styrelseledamöter och som även behöver veta hur redovisning och revision skall göras under likvidationen. Och självfallet för den som arbetar som likvidator eller biträder likvidator.

Dela vår sida på sociala medier!