Intressanta rättsfall som vi haft

Genom åren har vi haft en del intressanta rättsfall som vi vill berätta lite om här. Det första gällde tidningen Helg-Extra där tidningens löpsedel fälldes i marknadsdomstolen. Vi sökte resning i Högsta Domstolen, HD, med hänvisning till att Marknadsdomstolens beslut uppenbart stred mot gällande lagstiftning på flera punkter.

Gerimax var ett långdraget ärende där vi i över sju år kämpade för att vår kund skulle få sitt varumärke registrerat.

Dela vår sida på sociala medier!