Starta ekonomisk förening


En ekonomisk förening är en förening vars mål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar som förbrukare, konsumenter eller som leverantörer eller med egna arbetsinsatser eller genom att utnyttja föreningens tjänster eller på något liknandes vis. En ekonomisk förening måste  ha minst tre medlemmar, dessa kan vara fysiska såväl som juridiska personer. Föreningen ska ha styrelse, revisor och stadgar.

En ekonomisk förening är till skillnad öppen vilket betyder att alla som uppfyller kraven enligt föreningens stadgar har rätt att bli medlem i föreningen.

En ekonomisk förening måste registreras hos Bolagsverket, vilket medför att den blir en juridisk person och kan förvärva rättigheter och ikläda sig skylldigheter samt föra talan inför domstolar och myndigheter. En ekonomisk föreningen ska anmälas för registrering senast sex månader efter det att beslut fattades om att bilda den.

Beställ aktiebolag online
Få hjälp och rådgivning under hela processen.Läs vårt kompendium


Starta eget företag
som bl.a. innehåller

 • Affärsplanen
 • Budget & kalkyler
 • Val av företagsform
 • Skydda affärsprofilen
 • Finansiering
 • Företagets ekonomi
 • Skatter & avgifter
 • Organisation
 • Kompanjonsavtal
 • Personal
 • Försäkringar
 • Köp av rörelse
 • Franchising
 • Kommission


 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev


  Sidan är utvecklad i sammarbete med
  Copyright © 1996-2017 Aktiebolagstjänst. Alla rättigheter reserverade.
  Tel: 018-69 28 70
  Fax: 018-14 50 20
  E-post: uppsala@ab.se
  Uppsala
  Bangårdsgatan 13
  753 20 Uppsala
  Tel: 08-24 83 40
  Fax: 08-20 39 63
  E-post: info@ab.se
  Stockholm
  Box 45088
  104 30 Stockholm
  Website Security Test