Jämförelse mellan olika svenska verksamhetsformer

Enskild firma Handels-bolag Kommandit-bolag Aktiebolag Ekonomisk-förening Filial
Ägarens betalnings-ansvar för företagets skulder Fullt personligt ansvar för Innehavaren Alla bolagsmän har solidariskt och fullt personligt ansvar Komplementären har fullt personligt ansvar. Kommandit-delägaren har angivet begränsat ansvar Inget personligt ansvar, riskerar enbart investerat aktiekapital Inget personligt ansvar, riskerar enbart betald medlemsavgift och annat investerat kapital Det utländska bolaget riskerar hela sitt totala kapital
Kapital Nej Inget krav Komplementär inget krav. Kommandit-delägare angivet belopp. Kan vara så lågt som 1 kr. Minst 50 000 kr för privata bolag. Minst 500 000 kr för publika bolag Brukar enbart ske i form av en mindre medlems-avgift Inget krav
Hur många ägare/ medlemmar behövs? Bara en fysisk person Minst två Minst två En eller flera Minst tre medlemmar Bara ett utländskt företag
Vem represen-terar? Innehavaren Bolags-männen Bolagsmännen Bolagsmännen Bolaget Föreningen
Krävs revisor? Nej För vissa bolag För vissa bolag För vissa bolag Ja Ja
Beskattning Innehavaren Bolags-männen Bolags-männen Bolaget Föreningen Filialen
Kan företaget ha anställda? Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Skydd för bolagets firma I länet I länet I länet Hela landet Hela landet Hela landet
Vi bistår vid bildandet Nej Ja Ja Ja Ja Ja
Mer info Här Här Här Här Här Här

Dela vår sida på sociala medier!