Varumärkes- eller firmaintrång

När någon annan i sin näringsverksamhet använder ett kännetecken för sina varor/tjänster som är förväxlingsbart med annans kännetecken gör man sig skyldig till varumärkes- eller firmaintrång. Vi kan hjälpa er att begära hävning av eventuell registrering, förstörelse eller ändring av märkning eller märkta föremål, vid vite förbud mot intrånget samt ersättning och skadestånd.

Bevakning mot intrång

Watching är en internationell benämning på en bevakningstjänst för att hindra andra näringsidkare att registrera förväxlingsbara varumärken. Genom Aktiebolagstjänst kan ni beställa en sådan bevakning i Sverige och andra länder. Bevakningen sker med hjälp av speciella dataprogram, liknande de som används av registreringsmyndigheterna vid granskning av ansökan.

Beivra intrång

Har du blivit utsatt för intrång, låt oss diskutera vilka möjligheter du har att stoppa intrånget. Ibland måste det gå så långt som till domstol och då är det viktigt att man vet vilka regler som gäller, eftersom den som förlorar mestadels även får betala motpartens rättegångkostnader.

Har du blivit anmäld för intrång?

Har du blivit anmäld för att du gjort intrång i någon annans varumärkes- eller fimarätt? Även här är det viktigt att man vet vilka rättigheter och skylldigheter man har. Det du gjort kanske inte är att anse som ett intrång i lagens mening. Låt oss ta del av vad du gjort och vilken typ av intrång det påstås att du gjort så diskuterar hur vi kan bemöta anklagelsen.

Dela vår sida på sociala medier!