Varumärkesintrång

Genom registrering eller inarbetning har du ensamrätt till användning av ditt varumärke. När någon använder ett identiskt eller förväxlingsbart varumärke gör vederbörande intrång i din ensamrätt. Du bör vara uppmärksam på när någon gör intrång och stoppa detta så fort som möjligt.

Ett intrång i dina varumärkesrättigheter kan innebära stor ekonomisk skada som det är osäkert om du kan få ersättning för, därför är det viktigt att dels bevaka sina varumärken, dels agera omedelbart när någon synes göra intrång. Aktiebolagstjänst hjälper dig både att bevaka mot intrång och beivra intrång.

Ett intrång behöver inte ske med ett identiskt märke utan även användning av liknande märken kan utgöra intrång i din ensamrätt.

Genom att du tidigt upptäcker intrång och snabbt agerar innebär det att du stärker dina varumärkne. Genom att sätta stopp för varumärkesintrång ser man till att kopiorna tas bort från marknaden och att eventuell sammanblandnig upphör.

För att inte själv riskera att begå varumärkesintrång är det viktigt att man registrerar sina varumärken. Skulle det sedan tidigare finnas ett förväxlingsbart varumärke på marknaden får man klart besked om detta under registreringsförfarandet. Om din varumärkesregistreringen godkänns undgår du alltså risken att själv göra varumärkesintrång i annans skyddade varumärke.

Varumärkesintrång är belagt med straff i form av böter eller fängelse.

Dela vår sida på sociala medier!