Är din profil säkrad

Är din rörelseprofil säkrad?

1. Var kreativ – välj bolagsnamn, märke och logotype med särprä­gel!

Ett särpräglat märke, bolagsnamn och logotype skiljer din produkt från konkurrenternas och har dessutom större chans att få rättsskydd. Läs om hur du skapar ett varumärke.

2. Var uppmärksam på förväxlingsrisken – innan det är för sent!

Gör förhandsgranskning för att upptäcka eventuell förväxlingsrisk så tidigt som möjligt – helst innan du haft stora kostnader för märket.

3. Ansök om registrering i god tid!

En registrering i varumärkesregistret säkrar bolagets ensamrätt till märke i form av ord, logotype eller en kombination av båda. Registreringen får skydd redan från den dag ansökan inkommit till registreringsmyndigheten.

4. Registrering i handelsregistret ger bara lokalt skydd!

Registrering av ett varumärke ger ensamrätt i hela det område där du söker registrering; ett land genom en nationell ansökan, hela EU genom en EG-ansökan eller flera länder genom en internationell ansökan. Registrering av en enskild firma eller handelsbolag i handelsregistret ger enbart skydd i det aktuella länet och skyddar varken logotype eller produktnamn.

5. Är märket bara skyddat genom inarbetning – registrera för säkerhets skull!

En registrering dokumenterar och klargör dina rättigheter. Att hävda sin rätt enbart på grund av inarbetning kan leda till en lång och kostsam process.

6. Värna ditt registrerade märke!

Se till att märket ej blir en allmän benämning för själva produkten eller tjänsten och därigenom förlorar skydd som varumärke. Nylon och cellofan var en gång varumärken. Uppträd aktivt om andra kränker ditt märke. Passivitet kan leda till att inkräktaren når parallell rättighet – på din bekostnad. Läs mer om hur du vårdar ditt varumärke.

7. Kom ihåg att förnya märket!

Ett varumärke registreras för 10 år i taget och kan i princip förnyas hur många gånger som helst.

8. Tänk internationellt vid profilskydd!

Välj ett märke som kan skyddas även utanför Sverige. I och med den inhemska registreringsansökan har du 6 månaders tidsfrist för att söka registrering i utlandet och då få samma ansökningsdatum som för den ursprungliga ansökan i Sverige.

9. Använd märket!

Tänk på att använda märket. Ett märke som ej använts under en femårsperiod kan hävas genom stämningsförfarande av den, för vilken märket utgör hinder för registrering av eget märke och/eller firma.

9. Sök professionell hjälp när det gäller skydd av rörelsens profil!

Rörelseprofilering betyder investering i konkurrenshänseende. Det är ditt ansvar att värna om investeringen och slippa missar på vägen. Professionell hjälp kan bespara dig onödiga utgifter och otrevligheter.

10. Se status på dina varumärken via Internet!

Har du bara ett varumärke kan du hålla alla uppgifter i minnet. Har du många märken och kanske i flera olika länder kan det vara svårt att veta status på alla. Vårt internetbaserade system Info-Mark ger dig möjlighet att direkt ur vår varumärkesdatabas se alla uppgifter om dina eller dina klienters varumärken. Logga in via rutan till vänster, har du inte fått eller glömt bort ditt lösenord maila till [email protected].