Checklista för datorrelaterade varor och tjänster

Datorer samt varor och tjänster relaterade till datorer såsom färdig programvara, datorprogrammering och konsulttjänster med anknytning till datorer är den mest omfattande gruppen av varumärken. Det är således extra trångt bland varumärkena här och således mycket viktigt att man ordentligt undersöker vad man vill söka registrering för. Man kan gruppera dessa varumärken i

Datorrelaterade varor
Datorrelaterde tjänster
Informations-, konsultations- och rådgivningstjänster

I Sverige får man betala en extra avgift för varje klass utöver den första, medan grundavgifen i de flesta andra länder omfattar upp till tre klasser och betalar extra avgift från och med den fjärde klassen.

Datorrelaterade varor

Klass 9
Datorspel (program)
Datorprogram (nedladdningsbara mjukvaror)
DVD spelare
Elektroniska tidskrifter (nedladdningsbara)
Handledsstöd för användning vid datorer
MP3 spelare

Datorrelaterade tjänster

Nedanstående tjänster är exempel på datorrelaterade tjänster. Observera att tjänsterna i första hand klassificeras efter tjänstens innehåll och inte efter det faktum att tjänsten utförs med hjälp av en dator.
Klass 35
Bearbetning, lagring, framtagning och/eller kontroll av datoriserad information
Datasökning i datafiler (för tredje man)
Datoriserad databashantering
Datoriserad datahantering
Datoriserad filhantering
Datoriserad registerhantering
E-businesslösningar i form av…
E-handelslösningar i form av…
Inmatning, bearbetning, kontroll, lagring och/eller framtagning av uppgifter i databaser
Systematisering av information i databaser
Uthyrning av annonseringstider på kommunikationsmedia

Klass 36
Datoriserade finanstjänster
Elektroniska penningöverföringar
Hemmabankstjänster

Klass 37
Installation, reparation, underhåll och/eller service av datormaskinvaror/datorhårdvaror

Klass 38
Accesstjänster till telekommunikationsnätverk
Bredbandskommunikation
Datorstödd sändning/överföring av meddelanden och bilder
Digitala överföringstjänster och sändningstjänster via internet
Elektroniska anslagstavlor (telekommunikationstjänster)
IP-kommunikationstjänster (Internet Protocol)
Kommunikation via portal för att nå information
Kommunikationer via datorterminaler
Nätleverantörer/ internetleverantörstjänster, nämligen upplåtande av åtkomst till nätverk
Routing- och kopplingstjänster inom telekommunikation
Sändning (kontinuerlig) av film och program via datornät – analogt med kabel-TV-sändning
Sändning av meddelanden över elektroniska media
Sändning av videofilm
Telekommunikation, nämligen upplåtande av åtkomst till distribuerade databaser
Telekonferenstjänster
(Tjänster avseende) elektronisk post
Tjänster avseende åtkomst till datanätverk/internet
Upplåtande av telekommunikationsanslutningar till ett globalt datornätverk
Uthyrning av modem/telekommunikationsutrustningar
Upplåtande av nyttjanderätt till databaser
Upplåtande av åtkomst till datornätverk
Upplåtande av åtkomst till databaser
Upplåtande av åtkomst till elektroniska anslagstavlor
Uthyrning av modem/telekommunikationsutrustningar
Videokonferenstjänster
WAP-kommunikationstjänster
Överföring och/eller sändning av databasinformation via telenät

Klass 39
Lagring av elektroniskt lagrad data eller dokument

Klass 40
Överföring/opiering av information från ett datamedium till ett annat

Klass 41
Datautbildning
Digitala bildhanteringstjänster
Elektronisk skrivbordspublicering/Desktop publicering
Publicering av elektroniska böcker och tidskrifter on-line
Publicering/utgivning av datamedia
Speltjänster tillhandahållna on-line (för datornätverk)
Tjänster avseende interaktiva spel
Undervisning i datorprogrammering
Upplåtande av elektroniska publikationer on-line (ej nedladdningsbara)
Uthyrning av film, spel via internet

Klass 42
Datorkonsulttjänster
Datorkonvertering av datorprogram och data (ej fysisk konvertering)
Datorsystemanalyser
Datorprogrammering
Design av datormaskinvaror
Design/utformning av datormjukvaror/webbsidor/webbsajter
Design av datorsystem
Duplicering av datorprogram
Installation av datormjukvaror/datorprogramvaror
Konsulttjänster avseende datormaskinvaror
Konsultjänster avseende datormjukvaror
Konvertering av data och dokument från fysisk till elektronisk media
Licensiering av datormjukvaror (juridiska tjänster)
Nätverkstekniska tjänster
Nätverksövervakningstjänster
Registrering av domännamn
Skanning av dokument
Skapande och underhållande av webbsidor för andra
Underhåll av datormjukvaror/datorprogramvaror
Uppdatering av datormjukvaror/datorprogramvaror
Upplåtande av utrymme på webbservrar/webbsajter (webbhotell)
Uthyrning av datormaskinvara/kringutrustning till datorer/datorer
Uthyrning av datormjukvaror/datorprogramvaror
Uthyrning av webbservrar
Återhämtning av datainformation – back up-tjänster

Klass 45
Licensiering av datormjukvaror (juridiska tjänster)
Registrering av domännamn

Återhämtning av information
Var uppmärksam på att det både i klass 35 och 42 finns datatjänster som syftar till att ta fram och återhämta information. Skillnaden är att det i klass 35 är en kontorstjänst som oftast sker på beställning från någon och att det i klass 42 handlar om en programmeringstjänst.

Datorsystem
Begreppet “datorsystem” består av både mjuk- och hårdvara. Tjänsten kan därmed hamna både i klass 37 (hårdvara) och i klass 42 (mjukvara). Uttrycket hårdvara/mjukvara ska alltid läggas till efter den aktuella tjänsten.

Informations-, konsultations- och rådgivningstjänster

Informations-, konsult och rådgivningstjänster klassas efter dess innehåll, det vill säga efter vad informationen, konsultationen och rådgivningen gäller för område eller bransch.
Informations-, konsult- och rådgivningstjänster online klassificeras, liksom alla andra tjänster, med hänsyn till informationens, konsultationens och rådgivningens innehåll. Att informationen hämtas eller avläses on-line är inte relevant i klassningshänseende.

Klass 35
Information angående företag, affärsverksamhet, reklam eller shopping
Konsultation angående företag, affärsverksamhet, reklam eller shopping

Klass 36
Information angående fastighetsmäkleri, finanser, lån, aktier eller försäkringar

Klass 37
Information angående reparation, underhåll, konstruktion eller byggnation

Klass 38
Information angående telekommunikation eller datakommunikation

Klass 39
Information angående resor, transporter eller lagring av gods

Klass 40
Information angående materialbehandling eller avfallsåtervinning

Klass 41
Information angående undervisning, underhållning, kultur, rekreation, sport, idrott, fotografering, nyheter, litteratur eller utbildning

Klass 42
Information angående forskning, laboratorieverksamhet, datorprogrammering

Klass 43
Information angående hotell, restauranger och utskänkning av mat och dryck

Klass 44
Information angående medicin, skönhetsvård, hälsovård

Klass 45
Information angående begravningar, bevakning, mode, väder

Dela vår sida på sociala medier!