Vårda ditt varumärke

Ett varumärke skall användas på ett ”varumärkesmässigt” sätt. Att skydda sitt varumärke genom en registrering är det säkraste sättet att få ensamrätt till varumärket. För att förhindra att varumärket tappar sin särskiljningsförmåga kan det vara klokt att i marknadsföringen etc. alltid använda ®-symbolen för ett registrerat varumärke och ™-symbolen för ett kännetecken som skall skyddas genom inarbetning. Dessa symboler har formellt ingen juridisk betydelse i Sverige, till skillnad från den angloamerikanska rätten. Däremot kan det anses vilseledande enligt marknadsföringslagen att påstå att man har ett registrerat varumärke som man inte har. Ett varumärke blir inte mer skyddat för att det åtföljs av en ®-symbol i Sverige, men det kan förhindra att varumärket förlorar sin karaktär av varumärke och övergår till att bli en allmän benämning på produkten. Varumärkesinnehavaren förlorar då sin ensamrätt. Man talar om att märket har degenererat. Exempel på degenererade märken är teflon, nylon och dynamit.

Dela vår sida på sociala medier!