Registrera varumärken

Varumärken över hela världen

Aktiebolagstjänst hjälper till att besvara alla typer av varumärkesfrågor. Vi ombesörjer nationella varumärkesregistreringar i alla länder, gemenskapsvarumärke (s.k. EG-varumärke eller CTM) för staterna i den Europeiska Unionen samt Internationella varumärken i de länder som anslutit sig till den internationella överenskommelse som går under beteckningen Madrid II eller Madridprotokollet.

I vissa länder/områden, bl a Sverige, USA och EU kan man själv via Internet kontrollera om ett märke är registrerat. Här hittar du länkar för detta.

Den svenska, danska, norska och finska lagstiftningen avseende varumärken är till stora delar identisk, även om på senare år vissa förändringar har skett i de enskilda länderna, utan motsvarande ändring i övriga länder. T.ex. kan man i alla våra grannländer söka för upp till 3 klasser för en och samma avgift, i Sverige betalar man fortfarande per klass.

När man ansöker om skydd för ett varumärke anger man vilka varor och/eller tjänster som skall omfattas. Alla varor och tjänster är indelade i 45 klasser. För information om denna klassindelning, se vår klasslista.

För att skicka beställning av en varumärkesansökan till oss kan du använda vårt beställningsformulär för varumärken som du hittar här.

Dela vår sida på sociala medier!