Registreringen kan vara för evigt

I Sverige liksom de allra flesta andra länder gäller en varumärkesregistrering i 10 år från registreringsdagen. Därefter kan den förlängas i 10-årsperioder utan begränsning. Ingen annan än innehavaren av det registrerade märket får använda ett förväxlingsbart märke inom samma varu- och/eller tjänsteslag. I de flesta länder krävs dock att varumärket måste användas inom fem år för att registreringen inte skall kunna förklaras ogiltig. Används inte varumärket på fem år och kan inte innehavaren visa skäl för sin underlåtenhet att ej använda märket kan registreringen hävas för de varor och/eller tjänster för vilka märket ej använts.

Dela vår sida på sociala medier!