Avveckling

Låt mig och mitt team ansvara för likvidationen

Jag, Leif, tillsammans med mina erfarna medarbetare hjälper er att genomföra hela likvidationen för ert aktiebolag eller ekonomiska förening. Från aktieägarnas eller medlemmarnas beslut om likvidation tills alla pengar sitter på ägarnas eller medlemmarnas bankkonto. För en frivillig likvidation av ett aktiebolag eller ekonomisk förening tar det ca 7 månader tills ägaren/ägarna får bolagets eller föreningens tillgångar utbetalda. Oftast i form av likvida medel. Vi hanterar även likvidationer där det finns andra tillgångar än likvida medel som ska skiftas ut, till exempel en fastighet. dotterbolag eller en aktieportfölj. Vi ansvarar och sköter administrationen under hela likvidationstiden. Vi har lång erfarenhet inom avveckling och likvidation och jag har själv skrivet en tjock bok om likvidation av aktiebolag. Genom vår datoriserade administration av handläggningen av våra likvidationer kan vi arbeta effektivt och hålla ett lågt pris.

Snabbavveckla och få betalt direkt

Vid snabbavveckling köper vi bolaget från ägarna och direkt därefter likviderar vi bolaget. Ni får således pengar redan när ni säljer bolaget till oss.

Maila mig på [email protected] eller ring 0708-978340 för att få närmare information.

Leif Malmborg
Ditt bolags blivande likvidator
För er som inte har hela redovisningen klar fram tills nu så kan vi självklart hjälpa er att ordna också

Likvidation av aktiebolag en bok kommentar till aktiebolagslagen

pris fran 8100 Rityta 1 4