FAQ – frågor och svar

Hur lång tid tar en likvidation?

I en likvidation måste man alltid göra en kallelse på okända borgenärer. Dessa har sex månader på sig att ge sig till känna. Efter detta kan slutredovisning upprättas. Totalt tar en likvidation 8-9 månader

Vad är skillnaden mellan en vanlig likvidation och snabbavveckling?

Vid en snabbavveckling köper vi bolaget och kan då utbetala den största delen av bolagets eget kapital redan i början av likvidationen.

Vad behövs för att upprätta en offert?

Senast fastställda årsredovisning och en balans- och resultatrapport för perioden efter (om det hänt något). Samt en kopia av senaste inkomstdeklarationen ifall det finns outnyttjade underskott från tidigare år att ta hänsyn till.

När får jag mina pengar vid en snabbavveckling?

När vi har fått följande:
a) en av styrelsen, eventuell VD och revisorn (om sådan finns) undertecknad styrelsens avgångsredovisning (för perioden från senast fastställda årsredovisning t o m det datum Leif Malmborg blir utsedd till likvidator)
b) samtliga bolagets utfärdade aktiebrev i original samt aktieboken.
c) Kontroll över bolagets likvida medel.

Vem gör styrelsens avgångsredovisning?

Ni upprättar den, styrelsen undertecknar och (i förekommande fall) revisorn. Alternativt kan vi också upprätta den efter överenskommelse. Extra arvode för detta tillkommer, se prislistan. Ni sänder oss då en balans- och resultatrapport för perioden från senast fastställda årsredovisning till det datum Leif Malmborg blivit utsedd till likvidator. Vi upprättar sedan styrelsens avgångsredovisning och sänder till er.

Vad händer om bolagets ställning förändras från köpeavtalets undertecknande till dess att den första utbetalningen skall göras?

Vi jämför styrelsens avgångsredovisning med köpeavtalet och om det egna kapitalet avviker med mer än 5 000 kr korrigerar vi utbetalningen. Vi korrigerar även om ej likvida medel har blivit likvida medel.

Vad händer om jag inte har några aktiebrev eller någon aktiebok?

I det fall att det ej har utfärdats några aktiebrev eller någon aktiebok, meddela oss detta så skriver vi ett intyg på detta som styrelsen undertecknar. Om aktiebreven däremot är förkomna måste man ansöka om att döda dem och detta tar cirka 1,5 år.

När bör jag senast sända in och be er likvidera bolaget för att slippa upprätta ytterligare en årsredovisning?

Bolaget måste vara satt i likvidation ett halvår innan nästa bokslut. För att hinna med detta är det bra om vi får in beställningen minst sju månader innan bokslutet.

Byts bolagets revisor ut under likvidationen?

Nej, normalt sitter bolagets revisor kvar under likvidationen. Dock är det möjligt att (om så önskas) byta revisor i samband med att bolaget går i likvidation utan extra kostnad alternativt välja bort revisor. För att kunna välja bort revisor måste dock en del kriterier vara uppfyllda. Läs mer under nya revisionsregler.

Kan vi förlänga räkenskapsåret?

30/6 samt 31/8 kan förlängas till 31/12 för att slippa upprätta ytterligare en årsredovisning.

Vad betyder ”ej likvida medel” i offerten?

Vi ser allting som inte är pengar på banken som ej likvida medel, exempelvis skattekontot.

Vad kostar en vanlig likvidation?

Se aktuell prislista. Bolagsverkets avgifter är totalt 1 625 kr. I det fall att ni önskar en snabbavveckling lämnar vi en offert.

Hur skall bolaget se ut när man lämnar det för likvidation?

För att vårt grundarvode skall gälla, måste balansrapporten vara ren och det skall bara finnas likvida medel eller moms-/skattefordran. Det får även finnas upplupna skulder till revisor och bokföringsbyråer. Om bolaget ej ser ut på det viset är det ändå möjligt att lämna det för likvidation, dock kan kostnaden bli något högre.

Dela vår sida på sociala medier!