Snabbavveckling av aktiebolag och ekonomiska föreningar

Ett alternativ till en vanlig frivillig likvidation är s k snabbavveckling. När vi enbart likviderar ett bolag utbetalas pengarna till aktieägarna då likvidationen avslutats, dvs efter ca 7-8 månader. När vi däremot snabbavvecklar ett bolag innebär det att vi köper bolaget av ägarna och därefter likviderar det. Då får aktieägarna sina pengar redan när likvidationen inleds i stället för då likvidationen avslutas.

De gamla ägarna behöver inte riskera att deras bolag kommer ut på marknaden med risk för att oegentligheter görs i bolaget eller att det försätts i konkurs, vilket även kan betyda betalningsanmärkningar för den gamla styrelsen.

För att lämna offert på snabbavveckling behöver vi följande underlag:

En aktuell balansräkning och senast fastställda årsredovisning.

Visar bolaget ett positivt resultat för tiden efter senaste årsredovisningen behöver vi även veta om det finns några gamla förlustavdrag eller om vi kan räkna med en skattekostnad på den beräknade vinsten.

Läs mer om beräkning av köpeskilling på offertsidan.

Dela vår sida på sociala medier!