Redovisning & revision under likvidationen

När ett aktiebolag eller en ekonomisk förening går i likvidation gäller i princip samma regler som innan för redovisning och revision. Revisorn behåller t.ex. sin funktion under hela likvidationen.

Det finns dock vissa undantag från reglerna i årsredovisningslagen som i viss mån förenklar upprättandet av årsredovisningar under likvidationen. Vad som för många revisorer känns fel är att det är den avgående styrelsen och verkställande direktören som, trots att de inte sitter kvar, skall underteckna den s.k. styrelsens avgångsredovisning. Vid de tillfällen då styrelsen byts ut när bolaget eller föreningen inte är i likvidation är det alltid den sittande styrelsen som skall underteckna årsredovisningen och inte den styrelse som satt under räkenskapsåret. Vid likvidation gäller inte detta, se även artikel om detta i tidningen Balans.

Dela vår sida på sociala medier!