Offert snabbavveckling

Offertmall för snabbavveckling

Vår standardoffert vid köp av aktiebolag för likvidation bygger på fast formel och att bolaget helst skall vara tomt vid senast avgivna årsredovisning och därefter inte bedrivit någon verksamhet. Årsredovisningen skall som tillgångar bara ha likvida medel och som skulder, bara skuld till revisor och redovisningsbyrå. Vi utgår alltid från att den nuvarande revisorn i bolaget sitter kvar under likvidationen. Kostnaderna för din revisor tillkommer således. Vill du kan vi ordna de dokument som behövs för att besluta att bolaget inte ska ha någon revisor.   Har bolaget inte bedrivit momspliktig verksamhet tillkommer moms på vårt och eventuell revisorns arvode. Blir vi tvungna att upprätta en årsredovisning under likvidationen tillkommer 1500 kr.

Här nedan kan du se vad en likvidation eller snabbavveckling kostar.

Sänder ni oss aktuell balans- och resultaträkning och helst även senast fastställda årsredovisning för aktuellt bolag så lämnar vi en offert. Ni kan även be oss att direkt upprätta ett köpeavtal. Vi behöver då veta hur stort det egna kapitalet är samt namn och adress för samtliga aktieägare. E-post: [email protected]. Vill ni ställa frågor kring snabbavveckling och/eller likvidation, ring 08-24 83 40, fråga efter Leif eller David

Kostnad för likvidation och snabbaveckling

Arvode till Aktiebolagstjänst6 000 kr
Bolagsverkets registreringsavgifter2 100 kr
Summa likvidationskostnader exkl. revisorns arvode8 100 kr
Skall en ordinarie årsredovisning upprättas under likvidationen tillkommer
Extra arvode till Aktiebolagstjänst (kostnaden för er revisor tillkommer)
1 500 kr
S:a likvidationskostnader när årsbokslut måste upprättas under likvidationen9 600 kr

 

Vid snabbaveckling tillkommer 3 000 kr och viss procent om det egna kapitalet är mer än 100 000 kr

Notera att arvode till er revisor tillkommer. Har bolaget en eller flera utländska ägare eller vill ni ha dokumenten på engelska tillkommer extra avgifter.