Offertmall för snabbavveckling

Vår standard offert vid köp av aktiebolag för likvidation bygger på fast formel och att bolaget skall vara tomt vid senast avgivna årsredovisning och därefter inte bedrivit någon verksamhet. Årsredovisningen skall som tillgångar bara ha likvida medel och som skulder, bara skuld till revisor och redovisningsbyrå. Vi utgår alltid från att den nuvarande revisorn i bolaget sitter kvar under likvidationen. Kostnaderna för din revisor tillkommer således. Vill du kan vi även offerera pris på revision. Notera att kostnaderna under likvidation är exkl. moms. Har bolaget inte bedrivit momspliktig verksamhet tillkommer moms på vårt och revisorns arvode. Blir vi tvungna att upprätta en årsredovisning under likvidationen tillkommer 1000 kr.

Här nedan kan du själv räkna ut vad det kostar. Ange bara aktuellt eget kapital så räknas priset fram automatiskt.

Sänder ni oss aktuell balans- och resultaträkning och helst även senast fastställda årsredovisning för aktuellt bolag så lämnar vi en offert enligt ovanstående mall. Ni kan även be oss att direkt upprätta ett köpeavtal. Vi behöver då veta hur stort det egna kapitalet är samt namn och adress för samtliga aktieägare. E-post: likvidationer@ab.se, fax: 08-20 39 63. Vill ni ställa frågor kring snabbavveckling och/eller likvidation, ring 08-24 83 40, fråga efter Leif Malmborg, eller Anne Sandström.

Skall vi bara likvidera bolaget blir kostnaderna enligt nedan

Arvode till Aktiebolagstjänst 6 000 kr
Bolagsverkets registreringsavgifter 1 625 kr
Summa likvidationskostnader exkl. revisorns arvode 7 625 kr
Skall en ordinarie årsredovisning upprättas under likvidationen tillkommer
Extra arvode till Aktiebolagstjänst (kostnaden för er revisor tillkommer)
1 000 kr
S:a likvidationskostnader när årsbokslut måste upprättas under likvidationen 8 625 kr

Notera att arvode till er revisor tillkommer. Har bolaget en eller flera utländska ägare eller vill ni ha dokumenten på engelska tillkommer extra avgifter, se vår prislista.

När vi köper bolaget och likviderar det i vår ägo, s k snabbavveckling kan du i kalkylen högst upp själv räkna fram vad köpeskillingen och bolagets kostnader blir.

Dela vår sida på sociala medier!