Liten checklista – sälja företaget

1. När är bästa tiden att sälja företaget?
2. Se till att ha ordning och reda i alla papper.
3. Gör en egen företagsvärdering och en due diligence, försök rätta till svagheter.
4. För- och nackdelar med att sälja inkråm respektive sälja aktierna.
5. Räkna fram ett pris med olika värderingsmodeller.
6. Var hittar du rätt köpare?
7. Vilka företagsmäklare finns att tillgå?
8. Skall jag ha en rådgivare som inte är min mäklare?
9. När måste man MBL-förhandla?
10. Vad säger konkurrenslagstiftningen, kan jag sälja till en konkurrent?
11. Vilka garantier vill du ha från köparen?
12. Ta ställning till om du vill jobba kvar i verksamheten och i så fall hur länge?
13. Finns inget övervärde i företaget, skall man likvidera eller snabbavveckla?

Dela vår sida på sociala medier!